Hem » Varför hostar man?

Varför hostar man?

by Andreas Malm
0 comment

Hosta är en mycket vanlig åkomma som ofta sker vid förkylning. Trots att det är vanligt kan det fortfarande vara jobbigt och irriterande så det är viktigt att förstå varför det händer.

Förklaring: varför hostar man?

Kort och gott handlar det om att något irriterar luftvägarna. Som resultat av förkylningar vill kroppen få ut partiklar och slem som irriterar luftvägarna. Av den anledningen känns det extra jobbigt efter en förkylning. Däremot går hostan då bort av sig självt. Hostan kan också triggas av, till exempel, en stor inandning av rök. Då är det röken som irriterar luftvägarna. Hosta är alltså positivt för kroppen i och med att det är en försvarsmekanism för kroppen att rensa farliga ämnen.

Det finns två väldigt vanliga typer av hosta. Den ena är torrhosta då inget slem kommer upp. Dess motpart är slemhosta där kroppen vill få ut extra slem som har samlats i luftvägarna.

You may also like