Hem » Pelaaminen opettaa tärkeitä taitoja

Pelaaminen opettaa tärkeitä taitoja

by Andreas Malm
0 comment

Pelaaminen on harrastus, joka on samaan aikaan sekä viihdyttävä että hyödyllinen. Harva varmasti tulee ajatelleeksi, että pelaamalla voi kartuttaa erilaisia taitoja, joista on hyötyä niin arki- kuin työelämässäkin. Kun mökkilaiturilla pelaa korttia, voi oppia loogista ajattelua ja sosiaalisia taitoja. Konsolipelit kartuttavat motorisia taitoja ja samalla opettavat englantia hauskalla ja viihdyttävällä tavalla.

Nettikasinoilla pelatessa oppii tutustumaan ehtoihin ja sääntöihin, jotta löytää parhaat casino bonukset. Netissä pelatessa tutustuu uusiin ihmisiin ja kulttuureihin, joihin ei ilman pelejä tulisi todennäköisesti koskaan tutustuneeksi. Pelaamisella on toki myös itseisarvo: pelaaminen on hauska harrastus, eikä sen ole tarkoitus aiheuttaa paineita oppimisesta. Päin vastoin – on mukava huomata, että on oppinut esimerkiksi uutta kieltä huomaamatta hauskan ajanvietteen parissa!

Tässä artikkelissa tutustumme tarkemmin pelaamiseen ja siihen, mitä hyötyä erilaisista peleistä on.

Pelit kehittävät kielitaitoa huomaamatta

Kielitaito paranee pelaamisen avulla nopeasti. Pelattaessa vieras kieli on aktiivisessa käytössä, eli nimet, alueet ja käsitteet ovat vieraskielisiä ja sanat täytyy säilyttää aktiivisessa muistissa, jotta peleissä pääsee eteenpäin. Suurin osa peleistä on englanninkielisiä, joten jos on nuorena pelannut paljon pelejä, on kielen oppimisen suhteen edellä verrattuna ihmisiin, jotka eivät ole päässeet käsiksi pelien maailmaan. Kun pelataan netissä yhdessä muiden kanssa, pelaaminen opettaa myöskin luontevasti kommunikointitaitoja. Pelattaessa havaitsee helposti myös, kuinka eritasoisia englannin kielen puhujia maailmassa on. Kielen oppimiseen vaikuttaa huomattavasti myös se, minkälaisia pelejä pelataan: paljon tekstiä ja puhetta sisältävät rooli- ja seikkailupelit aktivoivat kielen oppimista enemmän kuin visuaalisuuden varaan rakentuvat pulmapelit.

Loogiset pelit pakottavat aivot liikkeelle

Loogiset pelit ovat useimmiten yksinkertaisia, muutaman elementin varaan rakentuvia pelejä, jotka ovat ulkoisesti simppeleitä mutta usein sitäkin haastavampia. Arkikeskustelussa logiikkaa kutsutaan päättelyksi, filosofiassa looginen päättely tarkoittaa johdonmukaista ajattelua, jossa premisseistä eli oletuksista johdetaan loogisia, järkeenkäyviä seurauksia. Loogista ajattelua harjoittamalla oppii tekemään parempia päätöksiä, argumentoimaan ajatuksiaan ja mielipiteitään paremmin ja havaitsemaan puutteet nopeammin. Looginen ymmärrys on tärkeää yhteiskunnassa, politiikassa, työelämässä ja itsereflektiossa.

Nykymaailma tarjoaa jatkuvasti nopeita ärsykkeitä, joihin ihminen reagoi. Nämä nopeat ärsykkeet saavat ihmisen haluamaan aina vain lisää nopeita dopamiiniryöppyjä, jotka ovat mukavan helppoa sulateltavaa aivoille. Nopeat ärsykkeet eivät kuitenkaan kehitä ajattelua ja ymmärrystä yhtä tehokkaasti kuin hitaat ärsykkeet. Siksi olisi hyvä välillä kehittää myös hidasta ajattelua. Tämä onnistuu erinomaisesti pelaamalla rauhallista, yksinkertaista peliä, joka perustuu loogiselle ajattelulle ja päättelylle. Kun aivot saavat sopivasti tasaisia ärsykkeitä, pysyvät ne myös paremmassa kunnossa pidempään. Siksi pelaaminen on tärkeää myös muistin toiminnan kannalta. Vanhuksille suositellaankin erilaisia pohdintaa ja loogista ajattelua lisääviä muistipelejä ja ristisanatehtäviä, joiden avulla mieli pysyy virkeänä.

Roolipelit opettavat mielikuvitusta

Liveroolipelit ovat erinomainen tapa kehittää mielikuvitusta. Ne tarjoavat pelaajille mahdollisuuden  luoda oman maailmaansa, jossa he voivat kokeilla erilaisia rooleja ja haasteita. On tärkeää voida heittäytyä erilaisiin rooleihin turvallisessa ympäristössä tuttujen ihmisten kesken. Jos oma arkiminä on korrekti ja latautunut, voi roolipelissä antaa tunteiden tulla ilmi uudenlaisen roolin kautta. Roolipelit voivatkin olla joillekin tapa purkaa tunteita ja ladata akkuja.

Roolipelien avulla pelaajat voivat myös kartoittaa kädentaitoja. Usein roolipeliin tarvittavat varusteet on joko kokonaan itse tehty tai tilattu taitavalta ammattilaiselta. Jos itselleen ja hahmolleen haluaa tietyn miekan, se tulee valmistaa itse tai kääntyä osaavan ammattilaisen puoleen. Roolipelaamalla voi siis oppia kädentaitoja – tai ainakin tukea käsityöläisammattilaista.

Sosiaaliset taidot karttuvat pelattaessa

Pelaaminen auttaa myös kehittämään sosiaalisia taitoja. Pelaamalla on helppo oppia tekemään yhteistyötä yhteisen tavoitteen hyväksi, jakamaan vastuuta ja ratkaisemaan ongelmia yhdessä muiden kanssa. Pelien avulla voi myös harjoitella vuorovaikutustaitoja, kuten kuuntelemista ja keskustelun aloittamista. Pelien pelaaminen voi auttaa oppimaan luottamusta ja ymmärtämään toisten tunteita: pelaaminen rakentuu monesti onnistumisen ja epäonnistumisen ympärille ja myöskään pettymyksiltä ei voi välttyä. Pelit kannustavatkin sitkeyteen ja uudelleen yrittämiseen. Kun pelin on hävinnyt tai pelihahmo on kuollut, antaa peli mahdollisuuden yrittää heti uudelleen. Pelin kautta voi myös kokeilla uusia rooleja: miltä tuntuisi olla merirosvo? Olen hyvä johtaja nettipelissä hyökkäystä suunniteltaessa, voisinko ottaa rohkeammin johtajan roolia myös työelämässä? Voisiko pelin strategiaa käyttää myös arkielämässä?

Ongelmanratkaisu on pelaajan keskeinen taito

Ongelmanratkaisu on taito, joka vaatii sekä keskittymistä että luovuutta. Pelaajan tulee ymmärtää pelin mekaniikka ja osata hyödyntää sitä eri tavoin ratkaistessaan ongelmaa. On myös tärkeää, että pelaaja osaa hahmottaa laajoja kokonaisuuksia ja yhdistellä erilaisia elementtejä: usein avain ratkaisuun vaatii yllättäviä kokeiluja ja kokonaisuudenhallintaa. Uusien ideoiden testaaminen auttaa usein löytämään parhaat ratkaisut.

Ongelmanratkaisu on usein hauskempaa ja tehokkaampaa ryhmässä. Siksi esimerkiksi pakohuonepelien pelaaminen on suosittu harrastus kaveriporukoiden kesken: kun mukana on yksien hoksottimien sijasta vaikkapa viidet, onnistuu arvoitusten ratkominen nopeammin. Pakohuonepelien ratkaisut perustuvat usein siihen, että joku pelaajista kertoo jostakin havainnostaan, joka on jäänyt muilta pelaajilta huomaamatta. Jokaisen osaaminen on uniikkia ja tuo pelin ratkaisemiseen oman olennaisen lisänsä.

Pelaaminen yhdistää hyödyn ja huvin

Pelien avulla aika kuluu vauhdikkaasti. Viihteen lisäksi pelit tarjoavat mahdollisuuden oppia lisää itsestään ja muista pelaajista. Pelien avulla voi kehittää uusia taitoja, tutustua uusiin maihin ja tavata uusia ihmisiä ympäri maailmaa. Peleistä on hyötyä myös ihmisten kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille: pelaaminen vain viihteen ja viihtymisen vuoksi helpottaa stressiä, tarjoaa positiivisia kokemuksia ja mukavia hetkiä. Mukavat harrastukset ja ajanvietteet auttavat jaksamaan paremmin arjessa, vähentävät stressiä ja tukevat ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Siksi pelaaminen on hyvä harrastus silloinkin, kun sitä tekee vain viihtyäkseen.

You may also like